Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

17.05.2016

Změna ceny za uveřejnění formulářů

Vážení uživatelé,

vzhledem k nárůstu spotřebitelských cen oproti roku 2011 o více než 5 % došlo v souladu s Koncesní smlouvou a se souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj jako správce VVZ k navýšení cen za poskytované služby.

Dne 1. 6. 2016 vstoupí v platnost nový Ceník pro uveřejňování ve VVZ. Cena za formulář v elektronické podobě bude navýšena ze současných 254,10 Kč vč. DPH na 269,10 Kč vč. DPH a cena za formulář v listinné podobě z 665,50 Kč vč. DPH na 704,83 Kč vč. DPH. Pro veškeré formuláře odeslané do VVZ od 1. 6. 2016 bude prováděna fakturace dle nového Ceníku.

Děkujeme za pochopení.

Tým VVZ      

14.04.2016

Uveřejňování oznámení u služeb kategorie 17 - 27

Vážení uživatelé,

V případě nadlimitních veřejných zakázek budou formuláře od 18. dubna 2016 odesílány povinně do Úředního věstníku Evropské unie.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), vymezuje v příloze č. 2 kategorie služeb 17 až 27.

V souvislosti se vstupem

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

v účinnost dne 18. dubna 2016 bude zároveň provedena změna funkcionalit Věstníku veřejných zakázek. Důvodem je, že nové směrnice uveřejnění oznámení o službách v kategorii 17 až 27 ukládají. Věstník veřejných zakázek bude v případě nadlimitních veřejných zakázek formuláře automaticky odesílat do Úředního věstníku Evropské unie (TED). Uvedení, že zadavatel s uveřejněním oznámení o výsledku zadávacího řízení nesouhlasí, bude znemožněno.

Touto změnou budou od 18. dubna 2016 dotčeny formuláře

– Oznámení předběžných informací (F01),

 Oznámení o zakázce (F02),

 Oznámení o zadání zakázky (F03),

Pravidelné předběžné oznámení - veřejné služby (F04),

– Oznámení o zakázce - veřejné služby (F05),

– Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby (F06) a

– Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante (F15).