XML rozhraní pro VVZ

Pro získání přístupových údajů a podrobné technické specifikace rozhraní, prosíme o zaslání požadavku na emailovou adresu: Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz

Požadavek musí obsahovat:

  • Název elektronického nástroje
  • Pokud existuje, certifikaci k elektronickému nástroji
  • Identifikační údaje provozovatele el. nástroje pro vygenerování licenčního klíče

Na základě výše uvedeného požadavku bude provozovateli vystaven dočasný licenční klíč pro zahájení testovacího provozu.
Poznámka pro uživatele, kteří využívají přístup do více tržišt.
Uživatel, který používá více elektronických nástrojů (elektronických tržišt), musí mít pro každý jednotlivý nástroj unikátní uživatelský identifikátor ("ID").