Nastavení elektronického podpisu


Instalace prostředí Java
V aplikaci IS VZ US je nutné před odesláním oznámení provést jeho podepsání elektronickým podpisem vydaným certifikovanou autoritou. Digitální podepisování dokumentů je realizováno tzv. Java appletem, který ke svému běhu vyžaduje instalaci prostředí Java(TM). To poskytuje Java Plug-in firmy Sun Microsystems, Inc.

Pro využívání fukce podepisování je nezbytné následující:
 • Mít nainstalovanou aktuální verzi prostředí Java.
 • Mít k dispozici platný elektornický podpis. Ten je možné mít importovaný do úložiště systému anebo uložený na nosiči dat.


Postup instalace Java Plug-in
Ruční instalace a konfigurace
 1. Pokud je již na vašem počítači nainstalována starší verze prostředí Java, musíte tuto verzi nejprve odinstalovat. Až poté pokračujte instalací nové verze. V operačním systému MS Windows provedete odinstalaci příkazem Start-Nastavení-Ovládací panely-Přidat nebo odebrat programy. V zobrazeném seznamu vyberte (TM) XY (XY je označení nainstalované verze Javy), klikněte na tlačítko Odebrat a v dalším zobrazeném dialogu potvrďte volbu tlačítkem Ano. (Pro odinstalování musíte mít oprávnění Správce systému).
 2. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na oficiální stránky Javy, kde kliknutím na tlačítko "Free Java Download" a následně kliknutím na "Agree and Start Free Download" stáhnete nejnovější verzi.
 3. V zobrazeném dialogu stiskněte tlačítko Otevřít.

  Obrázek: Stažení a spuštění instalačního souboru

 4. Po spuštění instalačního souboru se zobrazí následující dialog.

  Obrázek: Spuštění souboru - potvrzení bezpečnosti

  Z důvodu zajištění důvěryhodnosti je instalační soubor podepsán certifikátem firmy Sun Microsystems, Inc. Podrobnosti o certifikátu můžete zobrazit kliknutím na odkaz Sun Microsystems, Inc. Pokračujte stiskem tlačítka Run (Spustit).
 5. Zobrazí se uvítací dialog, ve kterém můžete kliknutím na odkaz license agreement zobrazit licenční podmínky aplikace. Pokračujte stiskem tlačítka Install (Instalovat).

  Obrázek: Spuštění instalace
 6. Instalační program vyhledá aktuální verzi Javy a potřebné informace (to může trvat několik vteřin až minut v závislosti na rychlosti připojení k internetu) a spustí instalaci. Následující dialog zobrazuje její průběh.

  Obrázek: Průběh instalace

 7. Po úspěšném dokončení instalace prostředí Java se zobrazí dialog Java Setup - Complete, který zavřete stiskem tlačítka Close (Zavřít).

  Obrázek: Dokončení instalace prostředí Java

  Při spuštění prostředí Java se v oznamovací oblasti zobrazí ikona .

Konfigurace Javy pro podepisování certifikátem vybraným z disku
 1. Pokud se chystáte podepisovat formuláře pomocí certifikátu vybraného z diskového úložiště, je potřeba provést další nastavení Javy.
 2. Stačí stáhnout a rozbalit tento archív.
 3. Spustit aplikaci ApplyJavaPolicy.exe, potvrdit administrátorská práva a kliknout na tlačítko: "Kopírovat politiky". Aplikace automaticky zkopíruje příslušná nastavení.

  Obrázek: Aplikace, sloužící ke kopírování Java politik

 4. Po zobrazení informační hlášky je nastavení dokončeno.

  Obrázek: Informační hláška o dokončení nastavení