ID Formuláře: 165356
Evidenční číslo profilu zadavatele: 60057760
Evidenční číslo formuláře: 6005776052001
Datum uveřejnění ve VVZ: 21. 03. 2011
Typ: Řádný

Oznámení profilu zadavatele

Nástroje
Doplňující informace


1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
2. DRUH ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
* zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
3. ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE
(dd/mm/rrrr)
4. ÚDAJE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATELE
(pro kategorie složeb 1 - 27, viz příloha 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb.)
(dd/mm/rrrr)
Nástroje
Doplňující informace