Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

29.01.2016

Seznam změn ve verzi 1.4.2.0

Vážení uživatelé,

1) U PDF šablony č. 17 - Oznámení o zakázce v oblasti obrany nebo bezpečnosti, nebylo možné vybrat v bodu IV.1.3) ANO/NE.

2) PDF šablona č. 53 - Zrušení profilu zadavatele, nebylo možné formulář uložit.

Tým VVZ

14.12.2015

Seznam změn ve verzi 1.4.1.0

Vážení uživatelé,

  1. Implementována validace na formát e-mailové adresy. Aplikace akceptuje pouze písmena a čísla dle validace TED.
  2. Aktualizace číselníků právních forem a států dle číselníků ISVZ.
  3. Implementována validace na URL adresu. Aplikace akceptuje pouze prtokol http:// a https://
  4. Provedena oprava vyhledávání dle více prarametrů dle Zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.
  5. Při editaci přílohy A u formulářů 1 a 16 byla odstraněna možnost editování sekce V. V přílohách je možné přidávat sekce V jednotlivě. Nikoliv v rámci přílohy A.
  6. NOVÝ odkaz na dokument v Nápovědě a dokumentaci: Postup při uveřejňování zakázek ve VVZ, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  7. NOVÉ metodické pokyny pro formuláře č. 52 a č. 53.
  8. Nový metodický pokyn k objednávce.
  9. NOVÝ metodický pokyn pro WS import.
  10. Ukončena podpora testovacího prostředí test.vestnikverejnychzakazek.cz. Testovat je nadále možné na prostředí dev.vestnikverejnychzakazek.cz