Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

03.08.2016

Platnost nového zákona a s ním spojená odstávka VVZ od 1. - 6. 10. 2016

Vážení uživatelé,

v souladu se změnou legislativy od 1. 10. 2016, bude v termínu od 1. - 6. 10. 2016 nasazována nová verze Věstníku veřejných zakázek (Věstník) dle níže uvedeného harmonogramu.

– Formulář v listinné podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 16. 9. 2016. Formuláře odeslané po tomto datu již nebudou přijímány k uveřejnění.

– Formulář v elektronické podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 30. 9. 2016. Po tomto datu bude technicky znemožněno elektronické odesílání formulářů, včetně datové schránky.

– Formulář, zasílaný do Datové schránky VVZ, který není podepsaný elektronickým podpisem, je možné zaslat do 30.9.2016 do 12:00hod.

– Poslední den uveřejnění formulářů ve stávající verzi Věstníku bude pondělí 3. 10. 2016.

– pondělí 3.10.2016 již bude v odpoledních hodinách stávající verze Věstníku nedostupná.

– úterý 4.10.2016 až čtvrtek 6.10.2016 včetně bude probíhat nasazování nové aplikace Věstníku na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz.

– Od 7.10.2016 bude plně obnoven provoz Věstníku.

 

Při stanovení nejvhodnější doby, po kterou bude omezena dostupnost systému, jsme vycházeli z dlouhodobé analýzy chování zadavatelů před ukončením účinnosti stávající právní úpravy. Většina zadavatelů využívá možnost zahájit řízení dle „známého“ zákona, až do posledního možného okamžiku, a proto MMR rozhodlo, že umožní zadavatelům využívat plnou funkcionalitu Věstníku až do 30. září 2016 včetně.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto doporučuje všem zadavatelům, aby při přípravě zadávacích řízení, resp. při přípravě zahájení, zohlednili výše uvedené termíny nedostupnosti Věstníku a předešli tím případným komplikacím.

Podrobnější informace najde na stránkách MMR zde.

Tým VVZ

29.07.2016

Verze Java 8u101 a vyšší

Vážení uživatelé,

v důsledku aktualizace Java verze 8u101 a vyšší, je možné elektronicky podepisovat formuláře při jejich odeslání k uveřejnění ve VVZ pouze v prohlížeči IE. Ostatni prohlížeče tuto funkcionalitu přestaly podporovat.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na uživatelskou podporu VVZ.

Tým VVZ