Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

02.11.2015

Seznam změn ve verzi 1.4.0.0

Vážení uživatelé,

 1. NOVÁ veze všech PDF šablon 11.5 – starší verze nebudou již přijímány.
 2. Nelze podat online formulář pod nepřihlášeným uživatelem. Nepřihlášení uživatelé mohou pouze na VVZ vyhledávat veřejné zakázky.
 3. Nepřihlášený uživatel si může NOVĚ stáhnout aktuální PDF šablony a metodické pokyny pod odkazem Nápověda a dokumentace/Offline formuláře a Metodické pokyny.
 4. Byla provedena oprava tisku u formuláře č. 9, pole IV.2.2. datum zveřejnění.
 5. Implementována validace u formuláře č. 53 – Zrušení profilu zadavatele. Nelze v poli s názvem Datum zrušení profilu zadavatele / Označení profilu zadavatele jako neaktivní, vložit starší datum než 1.8.2015.
 6. Oprava formuláře č. 51 – Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh – v případě odeslání formuláře pouze do Evropského úředního věstníku a provázání na zakázku, která nebyla uveřejněna ve VVZ, nebylo možné zaškrtnout zda odeslat do TED či nikoli a automaticky se volba nevyplnila dle předchozího formuláře. Byla nastavena vždy hodnota „NE“.
 7. Oprava formuláře č. 9 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS – v případě volby úředního Jazyka byla chybně odeslána informace do Evropského úředního věstníku.
 8. Defaultně nastavena hodnota „Ano“ u pole „Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ?“ v objednávce, oddíl II. Informace pro statistické účely.

Tým VVZ

31.07.2015

Seznam změn ve verzi 1.3.9.0

Vážení uživatelé,

 1. NOVÉ formuláře č. 52 - Oznámení profilu zadavatele a č. 53 - Zrušení profilu zadavatele dle platné vyhlášky č. 171/2015 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
 2. NOVÉ metodické pokyny pro formuláře č. 52 a 53.
 3. Opraven odkaz na metodický pokyn v nápovědě oddílu II.7 - Informace o dohodě o veřejných zakázkách (GPA) formulářů č. 1 (oddíl A, B) a č. 4.
 4. Pole pro vložení URL adresy přijme maximálně 255 znaků.

Tým VVZ