Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

26.06.2015

Seznam změn ve verzi 1.3.8.0

Vážení uživatelé,

 • POZOR Změna - Byla nasazena NOVÁ verze PDF šablon - 11.4. Verze šablony je vždy uvedena v zápatí. Žádáme Vás o stažení aktuální verze šablon PDF pro import formulářů na web VVZ či zasílání formulářů přes datovou schránku. PDF šablony ve starší verzi 11.4 budou aplikací odmítnuty.
 • Oprava pole pro vkládání Identifikačního čísla v příloze A PDF šablony č. 9 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS.
 • Oprava pole pro vkládání data v oddílu III. šablony č. 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy. Nyní se datum po uložení a znovuotevření šablony datum nemění.
 • Oprava pole pro vkládání části zakázky v oddílu V. šablony č. 18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.
 • Oprava polí na počet povolených znaků II.1.2 Stručný popis a VI.3.2 Podání odvolání PDF šablony č. 12 - Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.
 • Oprava tisku do PDF u formuláře č. 6 - Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby.
 • U formuláře č. 15 - Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante a F18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnost je povinné vyplnit Min. a Max. % podíl v případě volby "Část zakázky bude zadána subdodavatelům na základě soutěže (viz hlava III směrnice 2009/81/ES)".

Děkujeme za pochopení.

Tým VVZ

23.04.2015

Konec podpory podepisovacího Java Appletu v prohlížeči Google Chrome

Vážení uživatelé,

vzhledem k tomu, že prohlížeč Google Chrome od verze 42 přestal oficiálně podporovat NPAPI, které využívá i runtime JAVA a běh tohoto runtime vyžaduje Java Applet pro vytvoření elektronického podpisu Ohlášení, není možné elektronicky podepisovat vyhlášení pomocí Java Appletu na VVZ.

Do konce srpna 2015 jde tento problém řešit nedokumentovaným nastavením Google Chrome, od září 2015 pravděpodobně přestane být i tento postup funkční (záleží, zda bude Java Runtime upraven tak, aby běžel pod novým API, což není ze strany Oracle potvrzeno), tak že doporučujeme přejít na jiný prohlížeč.

Pro dočasné vyřešení tohoto problému lze postupovat následujícím způsobem:

 1. Otevřete novou záložku v prohlížeči a do adresního řádku napište text „chrome://flags/#enable-npapi“ (bez uvozovek) a stiskněte ENTER.
 2. V okně prohlížeče se objeví informace, „Aktivovat rozhraní NPAPI“.
 3. Klikněte na odkaz „Aktivovat“, který je dva řádky pod  textem „Aktivovat rozhraní NPAPI“.
 4. Klikněte na tlačítko „Spustit znovu“, které se objeví v dolní části vlevo, případně restartujte prohlížeč jiným způsobem.

Děkujeme za pochopení.

Tým VVZ