Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

31.07.2015

Seznam změn ve verzi 1.3.9.0

Vážení uživatelé,

  1. NOVÉ formuláře č. 52 - Oznámení profilu zadavatele a č. 53 - Zrušení profilu zadavatele dle platné vyhlášky č. 171/2015 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
  2. NOVÉ metodické pokyny pro formuláře č. 52 a 53.
  3. Opraven odkaz na metodický pokyn v nápovědě oddílu II.7 - Informace o dohodě o veřejných zakázkách (GPA) formulářů č. 1 (oddíl A, B) a č. 4.
  4. Pole pro vložení URL adresy přijme maximálně 255 znaků.

Tým VVZ

10.07.2015

Počátek účinnosti novely vyhlášky 133/2012 Sb. a s tím spojené nasazení nové verze 1.3.9.0

Vážení uživatelé,

dne 10. července 2015 byla ve Sbírce zákonů publikovaná vyhláška č. 171/2015, s účinností od 1. srpna 2015, kterou se mění vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která upřesňuje podmínky změny profilu zadavatele. Zároveň dochází k úpravě formulářů F52 – Oznámení profilu zadavatele a F53 Zrušení profilu zadavatele.

V souvislosti se shora uvedenou změnou je nezbytné přijmout opatření, která technicky a administrativně zajistí uveřejňování upravených formulářů ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ). S ohledem na lhůty pro uveřejnění formulářů podle odst. 4 § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázakách Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje zadavatele, že posledním dnem, kdy bude možné odeslat stávající formuláře Oznámení profilu zadavatele a Zrušení profilu zadavatele, a to v případě řádných i opravných formulářů, je:

  • 26. července 2015 v případě elektronického podání a
  • 19. července 2015 v případě listinného podání

Doporučujeme proto zadavatelům, aby shora uvedené skutečnosti zohlednili při odesílání formulářů.

Od 1. srpna 2015 budou k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek přijímány pouze formuláře stanovené novelou vyhlášky č. 133/2012 Sb..

Případy, ve kterých bude zadavatel požadovat opravu údajů ve formulářích k profilu zadavatele, které byly uveřejněny před 1. srpnem 2015 budou řešeny individuálně, v takovém případě, prosím, kontaktujte Metodickou podporu na níže uvedených kontaktech.

Z důvodu úprav Věstníku veřejných zakázek, které zohlední výše uvedené změny, proběhne dne 31.7.2015 od 12:00 do 24:00 plánovaná odstávka systému.

Děkujeme za pochopení,

Tým VVZ