Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

15.07.2014

Probíhá reindexace formulářů - nelze dohledat formuláře se starším datem uveřejnění

Vážení uživatelé,

Dne 14.7.2014 byla nasazena nová verze Věstníku veřejných zakázek. V souvislosti s některými opravami a změnami, které tato změna přináší, je nutné provést reindexaci uveřejněných formulářů. Po dobu reindexace nebude možné vyhledat některé starší formuláře. Tento stav potrvá odhadem 2-3 dny. O obnovení standardního stavu vás budeme informovat na tomto místě.

Děkujeme za pochopení.

Tým VVZ

14.07.2014

Seznam změn ve verzi 1.3.5.7 VVZ

Vážení uživatelé,

- Aktualizovány všechny metodické pokyny k formulářům a objednávce.

- Aktualizován Provozní řád.Kontrola shody data odeslání formuláře s datem objednávky.

- V objednávce u formulářů č. 52, č.53 a č.54 odstraněna validace na povinné vyplnění „nadlimitní/podlimitní“.

- Nová verze PDF formulářů, kterou VVZ akceptuje je verze 11.3, doporučujeme stáhnout nové PDF šablony na stránce Podat formulář. V názvu staženého souboru bude uvedeno např. VVZ02F1103.

- Byly doplněny chybějící nápovědy u polí v přílohách formulářů.Při předvyplnění kopie je vždy uvedeno aktuální datum odeslání formuláře.V PDF formuláři č.5 odstraněna v odd.IV.3.6 věta: „Tato položka se týká všech zadávacích řízení“.

- Opravena validační chyba na formuláři č.5 v oddílu II.2.3) Informace o obnovení zakázek týkající se také XML rozhraní.

- V případě dělení zakázky na části je povinné vyplnit u formulářů č. 2, č. 5, č. 17 přílohu B-Informace o částech zakázky.

Tým VVZ