Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

10.07.2015

Počátek účinnosti novely vyhlášky 133/2012 Sb. a s tím spojené nasazení nové verze 1.3.9.0

Vážení uživatelé,

dne 10. července 2015 byla ve Sbírce zákonů publikovaná vyhláška č. 171/2015, s účinností od 1. srpna 2015, kterou se mění vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která upřesňuje podmínky změny profilu zadavatele. Zároveň dochází k úpravě formulářů F52 – Oznámení profilu zadavatele a F53 Zrušení profilu zadavatele.

V souvislosti se shora uvedenou změnou je nezbytné přijmout opatření, která technicky a administrativně zajistí uveřejňování upravených formulářů ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ). S ohledem na lhůty pro uveřejnění formulářů podle odst. 4 § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázakách Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje zadavatele, že posledním dnem, kdy bude možné odeslat stávající formuláře Oznámení profilu zadavatele a Zrušení profilu zadavatele, a to v případě řádných i opravných formulářů, je:

  • 26. července 2015 v případě elektronického podání a
  • 19. července 2015 v případě listinného podání

Doporučujeme proto zadavatelům, aby shora uvedené skutečnosti zohlednili při odesílání formulářů.

Od 1. srpna 2015 budou k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek přijímány pouze formuláře stanovené novelou vyhlášky č. 133/2012 Sb..

Případy, ve kterých bude zadavatel požadovat opravu údajů ve formulářích k profilu zadavatele, které byly uveřejněny před 1. srpnem 2015 budou řešeny individuálně, v takovém případě, prosím, kontaktujte Metodickou podporu na níže uvedených kontaktech.

Z důvodu úprav Věstníku veřejných zakázek, které zohlední výše uvedené změny, proběhne dne 31.7.2015 od 12:00 do 24:00 plánovaná odstávka systému.

Děkujeme za pochopení,

Tým VVZ

26.06.2015

Seznam změn ve verzi 1.3.8.0

Vážení uživatelé,

  • POZOR Změna - Byla nasazena NOVÁ verze PDF šablon - 11.4. Verze šablony je vždy uvedena v zápatí. Žádáme Vás o stažení aktuální verze šablon PDF pro import formulářů na web VVZ či zasílání formulářů přes datovou schránku. PDF šablony ve starší verzi 11.4 budou aplikací odmítnuty.
  • Oprava pole pro vkládání Identifikačního čísla v příloze A PDF šablony č. 9 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS.
  • Oprava pole pro vkládání data v oddílu III. šablony č. 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy. Nyní se datum po uložení a znovuotevření šablony datum nemění.
  • Oprava pole pro vkládání části zakázky v oddílu V. šablony č. 18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.
  • Oprava polí na počet povolených znaků II.1.2 Stručný popis a VI.3.2 Podání odvolání PDF šablony č. 12 - Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.
  • Oprava tisku do PDF u formuláře č. 6 - Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby.
  • U formuláře č. 15 - Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante a F18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnost je povinné vyplnit Min. a Max. % podíl v případě volby "Část zakázky bude zadána subdodavatelům na základě soutěže (viz hlava III směrnice 2009/81/ES)".

Děkujeme za pochopení.

Tým VVZ