Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

11.02.2015

Povinná registrace uživatelů při zpracovávání online formulářů na VVZ

Vážení uživatelé,

v zájmu navýšení uživatelského komfortu při zpracovávání online formulářů a zvýšení bezpečnosti uživatelem vyplňovaných dat v rozpracovaných formulářích, došlo k úpravě provozního řádu VVZ. V souvislosti s touto úpravou si Vás dovolujeme informovat, že od nasazení nové verze aplikace VVZ 1.3.6.0, je vyplňování on-line formulářů umožněno pouze registrovaným uživatelům. V případě, že dosud nejste registrováni ve VVZ, před zahájením vyplňování on-line formuláře se prosím registrujte. Registrace je bezplatná a nejsou vyžadovány osobní údaje. Pro registraci je dostatečné uvést e-mailovou adresu a zvolit si přístupové heslo.

Děkujeme za pochopení,

Tým VVZ

06.02.2015

Seznam změn ve verzi 1.3.6.0 VVZ

Vážení uživatelé,

  • Řádný formulář č. 9 nelze provazovat na již existující zakázku.
  • U Formuláře č. 1 v oddílu II.2 jak přílohy A, tak přílohy B je nutné vyplnit předpokládanou hodnotu nebo rozsah.
  • U formulářů č. 3 a č. 6 v oddílu II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění, byla upravena validace. V případě volby Služby a zadání čísla kategorie 1-16 a vybrání volby souhlasu či nesouhlasu s uveřejněním bude zobrazeno validační hlášení: „Položku II.1.2 Kategorie služeb č. – Zadaná kategorie služby nevyžaduje souhlas zadavatele, je uveřejňováno povinně“.
  • Opravena chyba s propisováním údaje do hlavičky uveřejněného formuláře týkající se data a čísla uveřejnění v Evropském úředním věstníku (TEDu).
  • Aktualizovány metodické pokyny k formulářům č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19.
  • Aktualizován metodický pokyn k vyplnění objednávky.
  • Aktualizován provozní řád VVZ, v případě zpracovávání online formulářů je nutná registrace uživatele.

Tým VVZ