Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

11.12.2014

Uveřejňování formulářů o vánočních svátcích

Vážení uživatelé,

v období vánočních svátků od 24. 12. 2014 do 28. 12. 2014 bude  probíhat  uveřejňování  ve  Věstníku veřejných zakázek  i v období pracovního volna tak, aby byly provozovatelem Věstníku zajištěny lhůty k uveřejnění vyhlášení stanovené  v ustanovení § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ"). Upozorňujeme zadavatele, že i v tomto období je nutné zajistit plnění dalších uveřejňovacích povinností zadavatele stanovených ZVZ a to zejména povinnosti vyplývající z ustanovení § 48 odst. 1 ZVZ  - t.j. zadavatel  je povinen uveřejnit na profilu zadavatele (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním) alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.  

Doporučujeme proto zadavatelům, aby shora uvedené skutečnosti zohlednili při případném zahájení svého zadávacího řízení a s dostatečným předstihem odeslali příslušné formuláře k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek tak, aby byli schopni zajistit plnění všech povinnosti stanovených ZVZ. 

Ve Věstníku veřejných zakázek budou proto všechny formuláře odeslané k uveřejnění od 23. do 25. 12. 2014, s výjimkou formulářů odeslaných listině, uveřejněny dne 26. 12. 2014.

Příjemné prožití svátků vánočních přeje tým VVZ.

03.11.2014

Telefonní kontakt na metodickou podporu VVZ je již plně funkční

Vážení uživatelé,

děkujeme za pochopení.

Tým VVZ